Nezaposlenost i socijalna politika Europske Unije

 

Nezaposlenost je egzistencijalni problem svakog pojedinca. Nezaposlenost je uz to i problem cijelog društva, odnosno jedne države jer je u uskoj vezi sa stupnjem ukupnog razvitka i najizravnije je povezan s ostvarenjem bruto domaćeg proizvoda po stanovniku. Dakle, može se zaključiti da je nezaposlenost jedan od najvećih problema društva i pojedinca. Poticanje zapošljavanja, poboljšani životni i radni uvjeti, odgovarajuća socijalna zaštita, dijalog između uprave i radnika, razvoj ljudskih resursa u cilju postizanja trajne visoke razine zaposlenosti i borba protiv isključenosti zajednički su ciljevi EU-a i država članica na socijalnom području i na području zapošljavanja.

Socijalna politika nije jedinstvena na zajedničkoj razini, razini Europske unije, međutim ona potiče konvergenciju nacionalnih sustava i definira opće standarde kojih se članice moraju pridržavati. Države članice Europske unije imaju različito političko, kulturno, gospodarsko i duhovno naslijeđe. To su vrijednosti koje su stoljećima utjecale na formiranje nacionalnog korpusa i pripadajućeg sustava vrijednosti koji je izuzetno značajan čimbenik u oblikovanju i provedbi socijalnih politika. Osim navedenih razlika, značajne su razlike i između novih i starih ili starijih članica Unije, zatim između onih sa sjevera i juga Europe kao i razlike između manjih i većih država članica. Svaka država članica ima isključivu nadležnost za stvaranje i provedbu mjera socijalne politike. Rezultat toga je raznovrsnost mjera, rješenja i institucija u svakoj pojedinoj državi članici.

Europski socijalni fond (ESF) kao glavni instrument Europske unije usmjeren je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja. Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse – posloprimce, mlade ljude i one koji su u potrazi za poslom. Europski socijalni fond godišnje izdvaja 10 milijardi eura kojima se žele poboljšati izgledi milijunima građana Europske unije za pronalaženje posla, a naročito onim posloprimcima koji se teško zapošljavaju.

 

Ivana Abramovic